}

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MESSE ΑΠΟ ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 Αθήνα, 19.11.2013

                                                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις τ
Περιφέρειας Αττικής συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου “MESSE”.
ης

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση και ενδυνάμωση των περιφερειακών πολιτικών
που αφορούν στην κοινωνική οικονομία, μέσω της καταγραφής και διάχυσης καλών
πρακτικών και μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων οργανισμών,
κοινωνικών επιχειρήσεων και ιδιωτικών εταιρειών.

Εταίροι του έργου είναι από την Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία, Γερμανία, Σουηδία,
Ουγγαρία, Ρουμανία και Βουλγαρία, οι οποίοι μετά από πρόσκληση της
Περιφέρειας Αττικής, επισκέφθηκαν την Αθήνα προκειμένου να ενημερωθούν για
τις εξελίξεις στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Ο εντεταλμένος στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Λεωνίδας Αθανασιάδης χαιρετίζοντας την έναρξη της συνάντησης
επισήμανε μεταξύ άλλων: «Στην παρούσα χρονική περίοδο που η οικονομική
κρίση έχει πλήξει σημαντικά την ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση την
ελληνική κοινωνία με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, ειδικά για τις πιο ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού, η συστηματική ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής
Οικονομίας μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις τόσο στη δημιουργία θέσεων
εργασίας, όσο και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής που απειλείται, ως
απόρροια του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος. Η έννοια της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα ξεκίνησε ουσιαστικά μόλις πριν 3 χρόνια,
ωστόσο, η Περιφέρεια Αττικής και ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός είναι
ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι με τον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
συμμετέχοντας ενεργά στο στρατηγικό σχεδιασμό της σε περιφερειακό επίπεδο.
Αναλυτικότερα, η Περιφέρεια Αττικής είναι μέλος του Κεντρικού Μηχανισμού
Υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, ο οποίος
εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας με σκοπό την παροχή συμβουλευτικής,
εκπαιδευτικής και επιστημονικής υποστήριξης σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα με

την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
Επιπλέον, βρίσκεται στη διαδικασία κατασκευής, σε δικό της χώρο,
Θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων, αποσκοπώντας στη δικτύωσή τους και
στη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών που θα προωθήσουν τη βιωσιμότητά
τους και την ομαλή λειτουργία τους.
Τέλος, έχουν χρηματοδοτηθεί Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες
Ομάδες που θα συμβάλουν στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά
εργασίας ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Οι προσπάθειες που γίνονται στη χώρα μας είναι ουσιαστικές και καθοριστικές
ωστόσο βρισκόμαστε ακόμα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας χωρίς να έχουμε καταφέρει να αξιοποιήσουμε επαρκώς τα
πλεονεκτήματα που αυτή παρέχει. Χρειάζεται ακόμη αρκετή προσπάθεια, για να
πετύχουμε το στόχο μας και είμαστε αποφασισμένοι να τα καταφέρουμε!».